เครื่องประดับดีทอกซ์
เครื่องประดับดีทอกซ์
[6 ตุลาคม 2553 14:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6351 คน
@IONS   แอท ไอออนส์

                “เครื่องประดับดีทอกซ์ด้วยฟาร์อินฟราเรด

                                                   นวัตกรรมสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จากพลังธรรมชาติบำบัด

ภายในร่างกายของมนุษย์เราประกอบไปด้วยพลังงานประจุไฟฟ้า ดังนั้นการทำงานของอิเลคตรอน
ภายในและภายนอกเซลจึงมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างเด่นชัด ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเมื่อประจุไฟฟ้า
ที่ดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประจุไฟฟ้าที่ดีต่อร่างกายของมนุษย์ก็คือไฟฟ้าประจุลบ

ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าการบริโภคอาหารที่มีคุณสมบัติ
เป็นด่างเช่นผักและผลไม้ ส่งให้เกิดผลดีต่อร่างกายมนุษย์เพราะเป็นการดีทอกซ์
หรือล้างพิษด้วยวิธีธรรมชาติวิธีหนึ่ง
และเป็นการเพิ่มไฟฟ้าประจุลบ ให้แก่ร่างกาย
การได้รับอากาศบริสุทธิ์ก็เช่นกันก็เป็นหนทางที่จะดีทอกซ์ และเพิ่มไฟฟ้าประจุลบ
ในทางตรงกันข้ามหากภาวะความเป็นกรดในร่างกายสูง เนื่องจากการบริโภคโปรตีนไม่ถูกต้อง
หรือมีมลภาวะในอากาศสูงก็จะทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากความเป็นกรดใน
กระแสเลือดทำให้เกิดภาวะการสูญเสียอิเลคตรอน ซึ่งเราสามารถที่จะป้องกันภาวะนี้ได้ด้วยการ
ดีทอกซ์และการใช้พลังไฟฟ้าประจุลบซึ่งมีอิเลคตรอนที่เป็นอิสระจำนวนหนึ่ง
ที่สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและความทนต่อการเจ็บป่วย 
และด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น
แอท ไอออนส์ จึงได้ถูกค้นคว้าและปรับปรุงให้มีความสามารถในการให้ระดับประจุลบแก่ร่างกาย ,
Far Infrared Ray (FIR) และการล้างพิษ(ดีทอกซ์)ด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

 เครื่องประดับดีทอกซ์จาก FIR” ทำงานอย่างไร

แอท ไอออนส์ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม FIR THERAPHY ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายผู้สวมใส่ด้วยหลักการทำงานของการล้างพิษ(ดีทอกซ์)ด้วยวิธีธรรมชาติ,
พลังไฟฟ้าประจุลบ และ
Far Infrared Ray (FIR) ซึ่งได้ผลชัดเจน และได้ผลตลอดเวลาที่สวมใส่

การทำงานขั้นพื้นฐานของแร่ดีทอกซ์, FIR และไฟฟ้าประจุลบที่มีร่วมกันก็คือ
เมื่อสัมผัสกับของเหลว จะทำให้โมเลกุลของเหลวเปลี่ยนเป็นรูปห้าเหลี่ยม (เฮคซากอน)
ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ว่างรอบๆ โมเลกุลนั้น ตัวอย่างที่สามารถทดสอบ
ได้ง่ายๆ คือเมื่อเรานำเครื่องประดับแอท ไอออนส์แนบกับภาชนะบรรจุน้ำประมาณ 30วินาที จะ
สังเกตว่าน้ำในภาชนะนั้นมีรสชาติเปลี่ยนไป โดยมีรสชาติดีขึ้น จากหลักการนี้จึงทำให้แร่บำบัดในกลุ่ม
เดียวกันนี้ถูกนำไปผลิตเครื่องกรองน้ำในรูปแบบต่างๆ และมีมากมายหลายแบรนด์ทั่วโลก

จากหลักการวิทยาศาสตร์ข้างต้น เครื่องประดับบำบัดจึงทำงานทันทีเมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็คือ
จะทำให้โมเลกุลของเหลวเปลี่ยนเป็นรูปห้าเหลี่ยม (เฮคซากอน) ซึ่งของเหลวในร่างกายมนุษย์ก็คือเลือด
ที่ไหลเวียนเลี้ยงร่างกายของเรานั่นเอง จึงทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ว่างรอบโมเลกุลของเลือด

การทำให้เซลเม็ดเลือดที่เรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบภายในร่างกาย (ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพทั่วๆ ไป) 
แยกตัวออกจากกัน  เมื่อเซลเม็ดเลือดแยกตัวจากกันอย่างอิสระ ก็ทำให้เกิดได้พื้นที่รอบๆ เพิ่มมากขึ้น
ทำให้เซลเม็ดเลือดสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ควรจะเป็น ต่อจากนั้นการไหลเวียนของกระแสเลือดจะสะดวกยิ่งขึ้น
ทำให้เซลเม็ดเลือดสามารถที่จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหาร อันเป็นที่มาของสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งกว่าที่เคย
นอกจากนี้ยังรวมทั้งการถ่ายเทของเสียออกจากร่างกายที่ดีขึ้น การถ่ายเทสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นพิษซึ่งตกค้าง
ในร่างกาย โดยมีลักษณะเป็นการดีทอกซ์โดยที่ไม่มีกรรมวิธียุ่งยากใด นอกจากสวมใส่ไว้ให้มากที่สุด

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ แอท ไอออนส์ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นก็คือ
คุณภาพของแร่ดีทอกซ์กำลังสูงจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ที่สามารถวัดปริมาณประจุลบมากถึง 1,500-2,000 ชิ้น
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีระดับการให้คุณประโยชน์แก่ผู้สวมใส่เทียบเท่าการหายใจและดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
อากาศที่บริสุทธิ์ของชนบทในยุค 20ปีก่อน ซึ่งปลอดมลภาวะและมีปริมาณประจุลบมากถึง 2,000ชิ้นต่อลบ.ซม.
ซึ่งอาจไม่ถึงปริมาณนี้ในยุคปัจจุบัน

 แอท ไอออนส์ ทำงานด้วยแร่บำบัดบริสุทธิ์ที่มีกำลังสูงกว่าที่พบในผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยปราศ
จากการใช้แม่เหล็กบำบัดร่วมด้วย
เมื่อแร่บำบัดมีค่า FIR และไฟฟ้าประจุลบสูงพอจะสามารถทำการดีทอกซ์
และปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดได้ทั่วร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แร่แม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เลือดไหลเวียน
ตรงจุดใดจุดหนึ่งมากกว่าส่วนอื่นของร่างกาย ผลที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ของศักยภาพร่างกายโดยรวมที่ชัดเจนหลังจากสวมใส่ได้ไม่นาน

 

 แอท ไอออนส์ มีส่วนประกอบอย่างไร มีผลข้างเคียงในทางลบหรือไม่

แร่ดีทอกซ์จากธรรมชาตินั้นไม่เป็นพิษ และไม่เป็นอันตราย สามารถสัมผัสผิวหนังได้โดยตรง เช่นเดียว
กับที่ผิวหนังเราสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นก็ไม่มีอันตรายใดๆ เช่นกัน  แต่เนื่องจากแร่ดีทอกซ์ทำให้ระบบ
เผาผลาญของร่างกายเพิ่มขึ้น จึงมีความร้อนเกิดมากขึ้น จึงแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้กระบวนการดีทอกซ์
ตามธรรมชาตินี้มีประสิทธิผลมากขึ้น และเมื่อต้องอยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อนจัด แนะนำให้ถอดเครื่องประดับออกชั่วคราว

หากต้องการดีทอกซ์อวัยวะภายใน ใช้เครื่องประดับประจุลบแนบภาชนะบรรจุน้ำไว้ 30วินาที นำน้ำนี้ดื่มเพื่อ
ชำระล้างภายใน กระตุ้นการเพิ่มฮอร์โมน เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มความสดชื่น เช่นเดียวกับการดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ
น้ำนี้ควรเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็น

 

แอท ไอออนส์ จะใช้ได้ผลกับใครบ้าง

ประสิทธิผลในการทำงานของ แอท ไอออนส์ จะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าผู้สวมใส่จะมีลักษณะแตกต่าง
กันในด้านสุขภาพ.  ภาวะโภชนาการ หรือสิ่งแวดล้อม   จึงสามารถใช้
แอท ไอออนส์ ร่วมกันได้ในคนทุกเพศทุกวัย
แต่ผลของการใช้จะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ในระยะ 2-3 วันแรกจะสังเกตได้ถึงกระบวนการ
ดีทอกซ์ เช่นการนอนหลับสนิทขึ้น, การขับถ่ายดีขึ้น, การหายใจดีขึ้น โดยรู้สึกหายใจเต็มปอด,ความเหนื่อยล้าตามข้อต่อ
และความเหนื่อยอ่อนทั่วไปลดลง ไปจนถึงอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ลดลง

ในปัจจุบันนี้ทุกคน, ทุกเพศ และทุกวัยต่างก็ต้องการดีทอกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายไม่แตกต่างกัน
เพราะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงมลภาวะรอบตัวได้ การใช้เครื่องประดับดีทอกซ์จึงเป็นหนทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาสุขภาพ

 

แอท ไอออนส์  จะใช้ได้นานแค่ไหน

อายุการใช้งานของ แอท ไอออนส์ ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน ด้วยตัวเรือนสเตนเลสที่แข็งแกร่ง
ด้วยการฝังเม็ดแบบแฮนด์เมดให้มีความทนทาน ในระยะ 6เดือน หากเม็ดหลุดออกมาคุณสามารถขอรับบริการซ่อมได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนคุณภาพของแร่จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับแร่ที่มีอยู่ตามภูเขาในธรรมชาติ

รูปแบบของ แอท ไอออนส์จะมเป็นเครื่องประดับที่มีความเรียบง่าย สวยงาม และมีน้ำหนักเบา ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถสวมใส่ได้สะดวกและได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเวลานอนซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายจะมีการฟื้นฟูตนเอง  ยิ่งคุณ
สวมใส่นานขึ้น ศักยภาพทางร่างกายโดยรวมของคุณจะยิ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการดีทอกซ์
ตลอดเวลาที่คุณสวมใส่

 

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก รังสีฟาร์ อินฟาร์เรด,การดีทอกซ์และไฟฟ้าประจุลบ ก็คือ

-                   ทำให้เกิดการดีทอกซ์หรือการล้างพิษตามธรรมชาติ  ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับลึกขึ้น จิตใจสุขุมขึ้น
หายเหนื่อยเร็วขึ้น
 

-                   เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและมวลกระดูก

-                   เพิ่มการไหลเวียนของของเหลวภายในร่างกาย  ปรับระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ  ความดันโลหิตสม่ำเสมอ
หลอดเลือดขยายตัว ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันน้อยลง การไหลเวียนของพลังงานไฟฟ้าและสารเคมี
ในร่างกายดีขึ้น

-                   เพิ่มการรักษาสมดุลของร่างกาย ระดับอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากใส่ไว้ครู่หนึ่ง
ในผู้ที่มือเท้าเย็นจะสังเกตเห็นว่าอาการนี้จะหายไป

-                   ระบบการเผาผลาญพลังงาน ( Metabolism ) ดีขึ้น  เพิ่มพลัง (ในทันทีที่สัมผัส ซึ่งสามารถทดสอบให้
เห็นได้) สร้างเสริมศักยภาพของร่างกาย และเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์

-                   เพิ่มสมาธิและความสามารถในการคิด และลดอาการไมเกรน

-                   ลดความเจ็บปวด เมื่อยล้า หรืออาการปวดเรื้อรังตามจุดต่างๆ เนื่องจากเลือดเดินไม่สะดวก

-                   ทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ผิวขาวใสขึ้น เนื่องจากการดีทอกซ์

-                   เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย

-                   เพิ่มการแลกเปลี่ยนของสารอาหารในร่างกาย การดูดซึมดีขึ้น เพราะเลือดไหลเวียนดีขึ้น

-                   เพิ่มการถ่ายเทของเสียออกจากร่างกาย ระบบขับถ่ายดีขึ้น รูปร่างดูดีขึ้น ลดไขมันส่วนเกินและ
เซลลูไลท์ซึ่งสะสมใต้ผิวหนัง เนื่องจากการดีทอกซ์

-                   ชะลอความแก่ชรา ลดริ้วรอย แลดูอ่อนเยาว์ขึ้น เนื่องจากร่างกายสามารถนำคอลลาเจนมาใช้งานได้ดีขึ้น

ป้องกันสนามแม่เหล็กและประจุบวกจากมลภาวะรอบตัวเราซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แก่ก่อนวัย

 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

-                   ต้องการดิ่มน้ำเพิ่มขึ้น และอาจต้องการพักผ่อนมากขึ้นในระยะ 2-3 วันแรก หรือเมื่อร่างกายอ่อนล้า

-                   หากคุณดื่มของมึนเมาหรือสูบบุหรี่ ฤทธิ์ของสิ่งเหล่านี้จะมีผลกับร่างกายเร็วขึ้น เช่นเมาเร็วขึ้น
หากสวมใส่ในขณะที่ดื่มหรือสูบ
แต่ก็ดีทอกซ์ออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

-                   งดสวมใส่เครื่องประดับช่วงคอ ในผู้ที่มีความดันเลือดต่ำ, โลหิตจาง หรือเป็นโรคหัวใจ ซึ่งควรสวม
ใส่ที่ข้อมือหรือพกติดตัวไว้เท่านั้นในระยะแรก
เพื่อให้ร่างกายเริ่มชินกับการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย
ร่างกายคุณจะค่อยๆ ปรับตัวได้และสามารถใส่ที่คอได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

-                   ทำให้เสียเลือดมากกว่าปกติหากมีบาดแผลเปิด ควรออกเสียก่อน แต่เมื่อแผลเริ่มแห้งควรใส่ ไว้เพื่อ
ให้แผลหายเร็วขึ้น

-                   หากคุณรู้สึกว่านอนไม่หลับ เพราะสดชื่นเกินไปหรือเวียนศีรษะ ควรถอดออกเสียก่อนสักครู่ แล้ว
จึงเริ่มใส่ใหม่เมื่อรู้สึกง่วง  จะนอนหลับสนิทและหลับลึกขึ้น สังเกตได้จากความสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นในยามเช้า

 

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศทั่วโลก

การใช้ Far Infrared Ray

พลังงานความร้อน Far Infrared เป็นรูปแบบของพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ไม่ต้องอาศัยอากาศ
เป็นสื่อกลางในการนำความร้อน
  เป็นพลังงานที่อยู่ในย่านที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  แต่สามารถรับรู้
รู้สึกได้จากความอบอุ่นที่ส่องมาของดวงอาทิตย์
   โดยปกติร่างกายของมนุษย์จะส่งและรับคลื่นความร้อน Far Infrared
จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ซึ่งเป็นระบบความร้อนเดียวกันกับที่ส่งมาจากแสงดวงอาทิตย์
  ที่จะทำให้ร่างกายได้รับ
ความอบอุ่น
  พลังงานความร้อน (FIR) อยู่ในช่วงความถี่ยาว 8.0-15.0 ไมครอน  ซึ่งเป็นช่วงพลังงานความร้อนที่มี
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

ประโยชน์ชองรังสีฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared Ray)

สำหรับในมนุษย์แล้ว FIR จะมีผลต่อโมเลกุลของน้ำในร่างกาย เมื่อ FIR เข้าใกล้  แรงยึดเหนี่ยวในโครงสร้าง
โมเลกุลของน้ำจะเกิดการสั่นสะเทือนและหลุดออกจากกัน เหลือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น
หน้าที่สำคัญของน้ำ คือ เป็นตัวละลายต่อสารทุกชนิดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเสีย ฮอร์โมน ก๊าซ อาหาร ฯลฯ
เพราะฉะนั้น ถ้าน้ำเคลื่อนที่ได้ดีก็จะช่วยนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปที่เซลล์ได้เร็วขึ้น ทำให้ขบวนการ
แลกเปลี่ยนสารอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เซลล์จึงแข็งแรงสามารถ สร้างภูมิต้านทานได้ด้วยตนเองสร้างพลังงาน

สร้างเซลล์ใหม่ ขับของเสียได้มากขึ้นทำให้อาการผิดปกติจากโรคต่าง ๆ ลดลง ซึ่งเป็นเซลล์ที่แข็งแรงซ่อมแซมตนเอง
ทำให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่า ทำให้ขจัดความเหนื่อยล้า ฟื้นฟูกำลังและบรรเทาอาการปวด

 

ไฟฟ้าประจุลบ

ไฟฟ้าประจุลบมีผลต่อร่างกายมนุษย์ในหัวข้อสำคัญ 4ประการ

1.             ทำให้ปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้น

2.             ทำให้ร่างกายกักเก็บคอลลาเจนได้ดีขึ้น

3.             ปรับปรุงระบบเมตาบอลิซึ่มในร่างกาย

4.             ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้น

5.             ตีพิมพ์ใน “Economy Daily News” 30 มกราคม 2002

ในปี 1950 ด๊อกเตอร์ Haskell ใช้พลังไฟฟ้าประจุลบกับคนไข้ที่มีอาการเครียดและพบว่าสามารถลดความดันเลือดลดลง

ส่วนผลการทดลองใช้ประจุไฟฟ้าลบกับเซลมะเร็งของมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ส พบว่าการทดลองเพาะเซลมะเร็ง
ในตัวหนูทดลองสองกลุ่ม หนูกลุ่มที่ได้รับประจุไฟฟ้าลบผ่านเข้าร่างกายทุกๆ วันจะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง
59-80วัน
ในขณะที่หนูอีกกลุ่มซึ่งไม่ได้รับประจุไฟฟ้าลบจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน
34วัน จากการทดลองจึงสามารถยืนยันได้ว่า
ประจุไฟฟ้าลบมีผลในการยับยั้งเซลมะเร็ง

ตีพิมพ์ใน “High-Voltage Treatment” โดย Youth Publishing

คุณประโยชน์จากไฟฟ้าประจุลบอื่นๆ ที่ยอมรับทั่วโลก

คุณประโยชน์ต่ออาการภูมิแพ้, ปัญหาความดันเลือดไม่ปกติ และความเจ็บป่วยอื่นๆ ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์
มากมายทั้งในยุโรปและรัสเซีย แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของพลังไฟฟ้าประจุลบต่อปัญหาสุขภาพที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น

ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงผลการบำบัดโรคต่อไปนี้อย่างได้ผลด้วยพลังไฟฟ้าประจุลบ

- อาการปวดศีรษะไมเกรน

พลังไฟฟ้าประจุลบลดระดับการสร้าง Serotonin ในสมอง อันเป็นสาเหตุให้เกิดไมเกรน

- ความเครียด

ผลการศึกษาในมหาวิยาลัยโคลัมเบียพบว่าพลังไฟฟ้าประจุลบมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดได้ดี
กว่ายาที่ใช้ทั่วไปเช่น
Prozac และ Zolof โดยปราศจากผลข้างเคียงที่ไม่ปรารถนา

- อาการอ่อนเพลีย

การสร้าง Serotonin ในสมองในระดับที่มากเกินไป ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย

พลังไฟฟ้าประจุลบลดระดับการสร้าง  Serotonin

- การนอนหลับ

การทดลองในประเทศฝรั่งเศสพบว่าพลังไฟฟ้าประจุลบทำให้มนุษย์นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการควบคุมระดับ
สาร
Serotonin ในสมอง

- สภาวะจิตใจและสมาธิ

มีการทดลองมากมายที่ยืนยันถึงสภาวะทางจิตใจที่เยือกเย็นขึ้นและการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้นในคนที่ได้รับพลัง
ไฟฟ้าประจุลบ และดีกว่าบุคคลทั่วไป

- ศักยภาพของร่างกาย

จากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ทำให้ในล้อคเกอร์เก็บของและมุมพักผ่อนของนักกรีฑารัสเซีย
จะต้องมีเครื่องสร้างไฟฟ้าประจุลบติดตั้งไว้เสมอ

- แผลไฟไหม้

ผลการวิจัยในดรงพยาบาลแห่งหนึ่งพบว่าคนไข้ที่ถูกไฟลวกมีการฟื้นตัวดีขึ้นและเร็วขึ้นว่าปกติ

 

ทัวร์มาลีน Tourmaline

ทัวร์มาลีนเป็นหินที่มีหลายสี ทัวร์มาลีนสีดําหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าไหมดํา เพราะลักษณะของหิน
ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นเหมือนเข็มเล็กสีดําแทรกตัวอยู่ภายในคว้อทซ์ไส ทัวร์มาลีนเป็นที่รู้จักมานานแล้ว
ในปีค.ศ.
1703 พ่อค้าชาวดัชท์ได้สั่งซื้อทัวร์มาลีนจากประเทศศรีลังกาไปสู่ประเทศในแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน
ในทวีปยุโรบ และให้ชื่อเรียกอัญมณีชนิดนี้ว่า ทัวร์มาลีนโดยแผลงมาจากชื่อของมันในภาษาสิงหลว่า"ทุรมาลี
ซึ่งแปลว่าหินที่มีหลายสีปนกัน" และมีชื่อเรียกต่างกันตามลักษณะภายนอกที่มองเห็น

คุณสมบัติโดยทั่วไปของทัวร์มาลีน

ตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนั้นทัวร์มาลีนทําให้ร่างกายบริสุทธิ์ สามารถทําให้พลังงานในร่างกายที่หนาแน่น
มีความถี่มากเกินไปโปร่งและถ่ายทอดได้ดี เพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย เพิ่มพลังทางจิตวิญญาณ ให้แก่จุดพลังงานที่
สําคัญทั้ง
7แห่งในร่างกายปลอดโปร่ง สร้างเกราะคุ้มกันร่างกาย ปลดปล่อยความเครียดของพลังงานหญิงและพลังชาย
ทัวร์มาลีนให้พลังอํานาจมาสู่ชีวิตของเจ้าของ ซึ่งอาจจะหมายถึงพลังอํานาจทางจิตและร่างกาย  สามารถนําความชํานาญ
หรือความสามารถที่ซ่อนเร้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีอยู่ออกมาปรากฎ ทําให้สมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายทํางานอย่างสมดุลย์กัน
ส่วนในการบําบัดรักษาทัวร์มาลีนกระตุ้นร่างกายให้มีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
  บรรเทาอาการปวดหัวอาการอ่อนเพลีย
รักษาโรคเกี่ยวกับตับ กล่องเสียง ต่อมไธรอยด์ และรักษาบาดแผลโดยไม่ให้เกิดแผลเป็น

จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่าทัวร์มาลีนปล่อยประจุไฟฟ้า ในระดับอ่อนๆ แผ่ออกมาอยู่ตลอดเวลา
ทำให้เกิดรังสีฟาร์ อินฟาร์เรด และเปลี่ยนความชื้นในอากาศให้กลายเป็นไฟฟ้าประจุลบ ซึ่งไม่เหมือนไฟฟ้าประจุลบ
ที่เกิดจากเครื่องจักรกล แต่เป็นรังสีฟาร์ อินฟาร์เรด และไฟฟ้าประจุลบตามธรรมชาติ ซึ่งปราศจากผลข้างเคียงที่เป็น
อันตราย  และพลังที่แผ่ออกจากแร่ทัวร์มาลีนนี้ยังต่อต้านสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าประจุบวกจากมลภาวะและเครื่องใช้
ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นอันตรายและบั่นทอนสุขภาพของเรา

 

ซ๊โอไลท์

ซีโอไลท์ เป็นแร่จากภูเขาไฟซึ่งนิยมใช้ในการกำจัดกลิ่นอย่างกว้างขวาง ผงแร่ซีโอไลท์ยังถูกใช้ในการเยียวยา
มานานหลายศตวรรษเพื่อการดีทอกซ์หรือการล้างพิษเพื่อสุขภาพ ซีโอไลท์มีความโดดเด่นในการแลกเปลี่ยนประจุลบ
เมื่อนำมาใช้คู่กับทัวร์มาลีน นอกจากนั้นซีโอไลท์ยังมีความสามารถในการดูดซับประจุบวก จึงสามารถดูดซับสารเคมี
และของเสียที่ตกค้างในร่างกายเราได้ในลักษณะของการดีทอกซ์นั่นเอง

 

ข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อสวมใส่ ในระยะ 3-7 วันก็คือ

-                   ในส่วนของการนอน นอนหลับง่าย นอนหลับลึกขึ้น  บางท่านต้องการพักผ่อนมากขึ้น

-                   ในส่วนของพละกำลัง  เหนื่อยอ่อนน้อยลง มีพละกำลังมากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

-                   ต้องการดื่มน้ำมากขึ้น เพราะร่างกายต้องการน้ำในการปรับสมดุล และดีทอกซ์

-                   บรรเทาอาการปวดเมื่อยเล็กๆ น้อยๆ ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย และอาการปวดเรื้อรังบรรเทาลง

-                   หายใจลึกขึ้น และหายใจได้เต็มปอด อาการภูมิแพ้ลดลง

-                   ผิวพรรณสดใสขึ้น สะอาดขึ้น สังเกตจากผิวพรรณบริเวณใบหน้าและรูขุมขนบนใบหน้า

ใบหน้าจะสดใสขึ้นในระดับที่เห็นได้ชัดเจนในระยะ 30วัน

 

ขอความกรุณาสวมใส่ ไว้ตลอดระยะเวลาของการทดลองในช่วงแรก เพื่อให้เห็นผลชัดเจน หากไม่แน่ใจว่า
เป็นผลจากเครื่องประดับ ควรถอดออก 3-5 วัน แล้วเริ่มใส่อีกครั้ง

ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน หากท่านไม่พอใจในคุณภาพทุกกรณี

ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลวิจัยการใช้รังสีฟาร์ อินฟราเรด, พลังไฟฟ้าประจุลบ,
การใช้แร่ธรรมชาติที่มีพลังบำบัด

Search คำว่า tourmaline, zeolite, detox, Theraphy Jewelry,
Negative Ions, far infrared ray

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อ 08-7550-5169, 08-18045668

ผู้ผลิตและจำหน่าย แลงฟินี่ เวิล์ด สปา

3/2 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150

แร่นำเข้าจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

www.linfini-spa.com

 

รับผลิต OEM เครื่องประดับเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์และดีไซน์ของคุณเอง


[ +zoom ]
"เครื่องประดับดีทอกซ์ด้วยฟาร์อินฟราเรด” รุ่น TOP ระดับประจุลบ 1800ชิ้นต่อลบ.ซม. ขึ้นไป ตัวเรือนทำจากสเตนเลส รับประกันสินค้า 6เดือน รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30วัน สี:เงิน

[ +zoom ]
2กษัตริย์ เงินและทอง
เครื่องประดับดีทอกซ์
- เครื่องประดับดีทอกซ์ [6 ตุลาคม 2553 14:29 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

ลุคโตเกียวเกิร์ลของสาว S-XXXXXXXL
ชิโตเคียวร์ คนรักสัตว์บอกต่อกันมากที่สุด
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 6
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 152,316
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 เมษายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             


Login
Engine by MAKEWEBEASY